Product Certification&
  Enterprise Certification

 • Mr.Wei Fei
  Tel: +86-571-85134551

 • Mobile:
 • Tel:+86-571-85134551
 • Fax:+86-571-85134895
 • URL:http://www.afinechem.com
 • Province/state:zhejiang
 • City:Hangzhou
 • Street:No. 206 Zhen Hua Road, Hangzhou 310030, Zhejiang, China
 • MaxCard:
 • Total:3 Page 1 of 1
 • 1

lookchemhot product CAS New CAS