Product Certification&
  Enterprise Certification

 • Mr.Wei Fei
  Tel: +86-571-85134551

 • Mobile:
 • Tel:+86-571-85134551
 • Fax:+86-571-85134895
 • URL:http://www.afinechem.com
 • Province/state:zhejiang
 • City:Hangzhou
 • Street:No. 206 Zhen Hua Road, Hangzhou 310030, Zhejiang, China
 • MaxCard:

lookchemhot product CAS New CAS

hot product 37270-89-6 106685-40-9 142340-99-6 134523-03-8 83905-01-5 71751-41-2 7235-40-7 59803-98-4 81103-11-9 114977-28-5