Product Certification&
  Enterprise Certification

 • Mr.Wei Fei
  Tel: +86-571-85134551

 • Mobile:
 • Tel:+86-571-85134551
 • Fax:+86-571-85134895
 • URL:http://www.afinechem.com
 • Province/state:zhejiang
 • City:Hangzhou
 • Street:No. 206 Zhen Hua Road, Hangzhou 310030, Zhejiang, China
 • MaxCard:

lookchemhot product CAS New CAS

hot product 13001-40-6 1533-45-5 2650-18-2 7128-64-5 2866-43-5 40470-68-6 5089-22-5 5242-49-9 91-44-1 4404-43-7